Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng PhotoRec

Hướng dẫn chi tiết cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng PhotoRec – công cụ mạnh mẽ dùng để khôi phục các tập tin, với cơ chế chỉ truy cập để đọc giảm thiểu việc dữ liệu bị ghi đè.

PhotoRec là một chương trình khôi phục dữ liệu mạnh mẽ khác được tạo ra bởi các nhà phát triển của TestDisk. Nó được phát triển để khôi phục ảnh đã xóa trên Linux nhưng hiện đã phát triển thành một chương trình chính thức có thể sử dụng PhotoRec để khôi phục tất cả các loại file đã xóa.

Sự khác biệt giữa TestDisk và PhotoRec là PhotoRec có thể truy xuất file ngay cả từ những ổ đĩa đã bị hỏng không thể sửa chữa. Nó sử dụng chữ ký file để phát hiện các file đã xóa, điều này làm cho công cụ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các file được truy xuất qua PhotoRec không giữ lại tên file gốc của chúng.

Hướng dẫn khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng PhotoRec

Bạn có thể cài đặt PhotoRec trên các bản phân phối Linux khác nhau bằng cách sử dụng những lệnh tương tự được sử dụng để cài đặt TestDisk. Vì vậy, nếu bạn đã cài đặt TestDisk, bạn không cần cài đặt lại PhotoRec. Nếu bạn không cài đặt TestDisk trước đó, hãy xem phần trên và cài đặt gói testdisk.

sudo photorec

Lệnh này sẽ khởi động PhotoRec và đưa bạn đến menu Start. Bố cục tương tự như TestDisk và việc điều hướng cũng vậy. Bạn sẽ được nhắc chọn phương tiện ổ đĩa. Chọn đúng cái bạn muốn và nhấn Proceed.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng PhotoRec (1)

Menu Start trong Photorec

Sau đó, bạn sẽ cần phải chọn phân vùng nguồn. Chọn phân vùng thích hợp và chọn File Opt từ menu dưới cùng.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng PhotoRec (2)

Menu lựa chọn phân vùng trong Photorec

Tại đây, bạn có thể chỉ định loại của các file đã xóa. PhotoRec chọn tất cả các loại file theo mặc định. Bạn có thể vô hiệu hóa tất cả bằng cách sử dụng s và chọn một loại cụ thể bằng cách sử dụng x. Ví dụ đang chọn jpg để khôi phục file hình ảnh.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng PhotoRec (3)

Loại file Photorec

Bây giờ, quay lại bằng q và chọn tùy chọn Search để bắt đầu khôi phục file trên Linux.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng PhotoRec (4)

Tìm kiếm file trong Photorec

Sau đó, bạn sẽ cần chọn loại hệ thống file. Chọn Other nếu phân vùng nguồn không phải là ext3/ext4.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng PhotoRec (5)

Lựa chọn hệ thống file Photorec

Tại bước này, bạn phải chỉ định xem nên tìm kiếm các loại file đã chọn trong toàn bộ phân vùng hay chỉ trong phần dung lượng trống. Ví dụ đang chọn tùy chọn Free Space để tìm kiếm nhanh hơn.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng PhotoRec (6)

Tùy chọn quét Photorec

Bước tiếp theo yêu cầu người dùng chọn thư mục đích. Đảm bảo không lưu file trên cùng một phân vùng mà bạn đang quét. Điều hướng đến vị trí mong muốn bằng các phím mũi tên và nhấn C để lưu.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng PhotoRec (7)

Điểm đích khôi phục trong Photorec

PhotoRec bây giờ sẽ quét các sector trống và lưu các file đã khôi phục vào đích đã chọn. Nó sẽ lưu các file đã khôi phục trong một thư mục có tên là recup_dir.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng PhotoRec (8)

Các file đã khôi phục trong một thư mục có tên là recup_dir

Nguồn: Quản trị mạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *