Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng TestDisk

Hướng dẫn chi tiết cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng TestDisk cho bạn đọc tham khảo.

TestDisk là một chương trình khôi phục dữ liệu mã nguồn mở có thể khôi phục hiệu quả các file hoặc phân vùng đã bị xóa vĩnh viễn. Nó được tích hợp nhiều tính năng hữu ích và cung cấp giao diện dễ sử dụng.

Bạn có thể cài đặt TestDisk trên Linux bằng các lệnh sau:

# Ubuntu and Debian
sudo apt install testdisk

# RHEL and CentOS
sudo yum install epel-release
sudo yum install testdisk

# Arch Linux
sudo pacman -S testdisk

Sau khi cài đặt, hãy khởi động TestDisk bằng cách mở Terminal và nhập lệnh testdisk.

sudo testdisk

Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím của bạn để điều hướng và nhấn Enter để chọn các tùy chọn. Tùy chọn khả dụng đầu tiên là tạo file nhật ký. Hãy tiếp tục và tạo một file.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng TestDisk (1)

Menu Start trong Testdisk trên Linux

Màn hình sau sẽ hiển thị danh sách các phương tiện lưu trữ được kết nối với hệ thống của bạn. Chọn thiết bị có chứa các file đã xóa. Ví dụ đang sử dụng phương tiện /dev/sdb cho hướng dẫn này. Chọn phương tiện phù hợp của bạn và nhấn Proceed.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng TestDisk (2)

Danh sách ổ TeskDisk trên Linux

Màn hình tiếp theo sẽ nhắc bạn chọn loại phân vùng cho ổ đĩa. Chọn một loại phân vùng chính xác cho ổ đĩa của bạn. Lưu ý rằng TestDisk sẽ cố gắng tự phát hiện đúng loại. Vì vậy, nếu bạn không chắc chắn, hãy chuyển sang loại phân vùng được TestDisk phát hiện.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng TestDisk (3)

Menu tùy chọn phân vùng TestDisk

Bạn sẽ thấy một số tùy chọn có sẵn trên màn hình sau. Tùy chọn Analyse rất hữu ích để khôi phục các phân vùng bị mất. Tuy nhiên, ví dụ sẽ sử dụng tùy chọn Advanced để khôi phục các file đã xóa.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng TestDisk (4)

Tùy chọn khôi phục dữ liệu ổ đĩa TeskDisk

Tiếp theo, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các phân vùng có trên thiết bị đã chọn của mình. Chọn phân vùng chứa dữ liệu đã xóa của bạn và chọn Undelete từ menu dưới cùng.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng TestDisk (5)

Menu phục hồi TestDisk

TestDisk sẽ quét các mục MFT để tìm những file đã xóa trên phân vùng này và liệt kê chúng ở đây. Ví dụ đang tìm file picture.jpg hiển thị trên màn hình này.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng TestDisk (6)

Khôi phục file trong TestDisk

Bạn có thể chọn/bỏ chọn các file cụ thể bằng cách sử dụng : và tất cả các file bằng cách sử dụng a. Sau khi chọn các file cần khôi phục, hãy nhấn C để sao chép chúng.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng TestDisk (7)

Menu lựa chọn điểm đích khôi phục file

Bạn sẽ được nhắc chọn điểm đích khôi phục. Điều hướng đến đó và nhấn C để lưu file.

Cách khôi phục các file đã xóa trên Linux bằng TestDisk (8)

Nhấn C để lưu file

Nguồn: Quản Trị Mạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *