Cách reset password admin WordPress bằng phpMyAdmin

Hướng dẫn chi tiết cách lấy lại mật khẩu hoặc Reset Password Admin WordPress bằng phpMyAdmin cho bạn tham khảo.

Bước 1: Truy cập vào File Manager tại cPanel -> Public html -> View wp-config.conf

Cách reset password admin WordPress bằng phpMyAdmin (1)

View wp-config.conf

Cách reset password admin WordPress bằng phpMyAdmin (2)

Thông tin config

Tại file wp-config.conf, các bạn sẽ nhận được thông tin như sau:

  • DB_NAME: tên database lưu trữ.
  • DB_USER: tên user đăng nhập.
  • DB_PASSWORD: mật khẩu bạn đã lưu.

Bước 2: Truy cập phpMyAdmin tại cPanel -> Click vào DB worpress

Bước 3: Chọn tài khoản cần reset password -> Sửa

Cách reset password admin WordPress bằng phpMyAdmin (3)

Database WordPress

Cách reset password admin WordPress bằng phpMyAdmin (4)

Đổi mật khẩu

Tại đây, các bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình:

  • 1: nhập password các bạn cần đổi.
  • 2: chọn thuật toán mã hóa để bảo vệ mật khẩu của bạn. MD5 là thuật toán WordPress dùng để mã hóa mật khẩu.
  • 3: Click Thực hiện để thay đổi mật khẩu.

Cách reset password admin WordPress bằng phpMyAdmin (5)

Change password successfully

Chỉ với những thao tác đơn giản như trên là các bạn đã có thể thay đổi mật khẩu và lấy lại mật khẩu cho user.

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *