Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel.

Đầu tiên thực hiện tải bộ mã nguồn mở WordPress với phiên bản mới nhất về máy tính của bạn tại đường dẫn: https://vi.wordpress.org/download/

Upload lên hosting

Bước 1: Truy cập vào trang quản lý dịch vụ hosting của các bạn. Thông tin này thường sẽ gửi kèm khi mua dịch vụ tại các nhà cung cấp dịch vụ.

Bước 2:

 • Sau khi đăng nhập, chọn đến mục “File Manager” để upload bộ mã nguồn đã tải về trước đó.

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (1)

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (2)

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (3)

 • Chọn “Select File” một khung cửa sổ sẽ hiện ra và bạn sẽ chọn đến bộ mã nguồn đã tải về.

Ngay thời điểm viết bài này thì version WordPress mới nhất là 4.9.8 nên file sẽ có tên là “wordpress-4.9.8-vi.zip”

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (4)

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (5)

 • Giải nén hoàn tất, nội dung đã giải nén sẽ nằm tại thư mục /public_html/wordpress, chúng ta cần di chuyển toàn bộ dữ liệu tại đây ra ngoài một cấp và đặt tại /public_html/.

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (6) Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (7)

 • Sau khi hoàn tất, thực hiện xóa thư mục “wordpress” và file cài đặt đã upload lên để làm sạch dung lượng hosting.

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (8)

Như vậy là đã hoàn tất việc upload bộ mã nguồn cài đặt wordpress lên hosting. Bước tiếp theo thực hiện tạo cơ sở dữ liệu và user quản lý cơ cở sữ liệu đó.

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL

 • Quay lại giao diện cPanel khi vừa login. Tìm đến mục “MySQL Databases” như hình.

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (9)

 • Lưu ý nên lưu lại các thông tin đã tạo này vì sẽ dùng khai báo trong lại quá trình cài đặt WordPress.

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (10)

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (11)

 • Sau khi đã tạo xong database và user liên quan thì sẽ tiến hành cấp quyền quản lý.

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (13)

 • Tại giao diện cấp quyền, có thể tùy chọn các quyền tuy nhiên

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (14)

Cấp quyền hoàn tất, bước tiếp theo thực hiện “Cài đặt WordPress với các thông tin đã tạo trước đó”.

Tiến hành cài đặt

 • Truy cập domain của các bạn trên trình duyệt web, giao diện sẽ tự động chuyển đến trang cài đặt.

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (15)

 • Tại đây sẽ thực hiện khai báo lại các thông tin đã tạo trên mục “MySQL Daatabases Management” trước đó.

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (16)

 • Sau khi hoàn tất, các bạn sẽ đặt tên cho website, tên người dùng quản trị và password.

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (17)

 Cài đặt WordPress lên hosting sử dụng trình quản lý cPanel (18)

Như vậy là đã hoàn tất việc cài đặt WordPress lên hosting sử dụng control panel là cPanel.

Lưu ý: Toàn bộ các mật khẩu đều phải đặt ở dạng phức tạp tránh bị khai thác.

Chúc các bạn cài đặt thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *