Khắc phục lỗi cập nhật Windows 0x80071a91

Cập nhật Windows là công việc rất quan trọng đối với hệ thống tuy nhiên việc cập nhật đôi khi có lỗi xảy ra. Một trong những lỗi thường gặp chính là 0x80071a91. Vậy khắc phục như thế nào?

Khắc phục lỗi cập nhật Windows 0x80071a91 (1)

Lỗi cập nhật Windows 0x80071a91

Cách sửa lỗi cập nhật Windows 0x80071a91

1. Reset service FSRM

Nguyên nhân cơ bản của lỗi là do service File System Resource Manager (FSRM) bị gián đoạn. Do đó, hãy thử reset lại service này thông qua Command Prompt với quyền admin.

Mở Command Prompt với quyền admin. Nhập lệnh sau vào cửa sổ Command Prompt và nhấn Enter để thực thi:

fsutil resource setautoreset true C:\

Khi lệnh đã được thực thi, hãy khởi động lại hệ thống và kiểm tra xem nó có giúp khắc phục được sự cố không.

2. Tắt tạm thời phần mềm diệt virus

Có thể phần mềm diệt virus đang can thiệp vào quá trình Windows Update. Do đó, bạn có thể vô hiệu hóa tạm thời phần mềm diệt virus và kiểm tra xem cách này có hữu ích hay không.

3. Reset lại các thành phần Windows Update

Reset lại các thành phần Windows Update có thể hữu ích với lỗi này.

4. Xóa nhật ký giao dịch Common Log File System (CLFS)

Mở Command Prompt với quyền admin. Gõ từng lệnh sau và nhấn Enter sau mỗi lệnh để thực thi:

cd /d %SystemRoot%\System32\SMI\Store\Machine
attrib -s -h *
del *.blf
del *.regtrans-ms

Khởi động lại hệ thống và kiểm tra xem bạn có thể cập nhật Windows ngay bây giờ hay không.

5. Chạy Windows Update Troubleshooter

Nhấp vào nút Start và sau đó nhấp vào biểu tượng bánh răng để mở trang Settings. Đi tới Updates and Security > Troubleshoot.

Khắc phục lỗi cập nhật Windows 0x80071a91 (2)

Chạy Windows Update Troubleshooter có thể khắc phục lỗi 0x80071a91

Chọn Windows Update Troubleshooter và chạy nó.

6. Khởi động lại các service Windows Update

Mở Service Manager, đảm bảo rằng chúng đã được khởi động và loại khởi động của các service này tương ứng như sau:

  • Background Intelligent Transfer Service: Manual
  • Cryptographic Service: Automatic
  • Windows Update Service: Manual (Triggered)

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *