Openstack là gì? Kiến thức cơ bản về mã nguồn mở Openstack

Openstack là gì? Chứa những thành phần nào? Cùng tìm hiểu cơ bản về platform điện toán đám mây nguồn mở này nhé!

Openstack là gì?

Openstack là gì? Kiến thức cơ bản về mã nguồn mở Openstack (1)

OpenStack là một platform điện toán đám mây nguồn mở hỗ trợ cả public clouds và private clouds. Nó cung cấp giải pháp xây dựng hạ tầng điện toán đám mây đơn giản, có khả năng mở rộng và nhiều tính năng phong phú.

OpenStack là một cloud software được thiết kế để chạy trên các sản phẩm phần cứng như x86, ARM. Nó không có yêu cầu gì về đặc tính phần mềm hay phần cứng, nó tích hợp với các hệ thống kế thừa và các sản phẩm bên thứ ba.

Các thành phần của OpenStack

OpenStack không phải là một dự án đơn lẻ mà là một nhóm các dự án nguồn mở nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ cloud hoàn chỉnh. OpenStack chứa nhiều thành phần:

OpenStack compute: Là module quản lý và cung cấp máy ảo. Tên phát triển của nó Nova. Nó hỗ trợ nhiều hypervisors gồm KVM, QEMU, LXC, XenServer… Compute là một công cụ mạnh mẽ mà có thể điều khiển toàn bộ các công việc: networking, CPU, storage, memory, tạo, điều khiển và xóa bỏ máy ảo, security, access control. Bạn có thể điều khiển tất cả bằng lệnh hoặc từ giao diện dashboard trên web.

OpenStack Glance:là OpenStack Image Service, quản lý các disk image ảo. Glance hỗ trợ các ảnh Raw, Hyper-V (VHD), VirtualBox (VDI), Qemu (qcow2) và VMWare (VMDK, OVF). Bạn có thể thực hiện: cập nhật thêm các virtual disk images, cấu hình các public và private image và điều khiển việc truy cập vào chúng, và tất nhiên là có thể tạo và xóa chúng.

Openstack là gì? Kiến thức cơ bản về mã nguồn mở Openstack (2)

OpenStack Object Storage: dùng để quản lý lưu trữ. Nó là một hệ thống lưu trữ phân tán cho quản lý tất cả các dạng của lưu trữ như: archives, user data, virtual machine image … Có nhiều lớp redundancy và sự nhân bản được thực hiện tự động, do đó khi có node bị lỗi thì cũng không làm mất dữ liệu, và việc phục hồi được thực hiện tự động.

Identity Server: quản lý xác thực cho user và projects.

OpenStack Netwok: là thành phần quản lý network cho các máy ảo. Cung cấp chức năng network as a service. Đây là hệ thống có các tính chất pluggable, scalable và API-driven.

OpenStack dashboard: cung cấp cho người quản trị cũng như người dùng giao diện đồ họa để truy cập, cung cấp và tự động tài nguyên cloud. Việc thiết kế có thể mở rộng giúp dễ dàng thêm vào các sản phẩm cũng như dịch vụ ngoài như billing, monitoring và các công cụ giám sát khác.

Lợi ích khi sử dụng OpenStack

Openstack không đơn thuần là một phần mềm mã nguồn mở mà nó còn là một hệ thống mã nguồn mở bao gồm nhiều tính năng:

  • Compute: quản lý và cung cấp máy ảo cho phép người điều khiển bằng lệnh.
  • Glance: quản lý các image ảo..
  • Object Storage: quản lý các kho lưu trữ ảo chứa các thông tin, dữ liệu.
  • Identity Server: quản lý chương trình xác thực dành cho user và projects.
  • Open Network: quản lý network cho các máy ảo.
  • Open dashboard: cung cấp giao diện đồ họa cho người dùng.

Ngoài ra còn có các lợi ích như sau:

  • Openstack hẳn là một hệ điều hành Cloud.
  • Miễn phí và cho phép bạn tự do mở mã nguồn
  • Ứng dụng được cho cả Public và Private Cloud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *